КОИ СМЕ НИЕ?

Създаването на Water Technology BG е резултат от обединените усилия на специалисти с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и всякакъв вид ВиК инсталации. В допълнение към пречиствателните станции компанията изработва различни по обем и форма резервоари от полипропилен и полиетилен, предназначени за съхранение на вода, агресивни течности, горива, фуражи и др. Част от дейността на фирмата е и изработването на басейни от полипропилен с UV-защита, изпълнени в различни форми и размери по индивидуално задание на клиента.

Производствената база на Уотър Технолъджи БГ е ситуирана в с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна и разполага както със специалисти, така и с всички машини, оборудване, инструменти и тежка механизация, необходими за изграждането,  монтажа и поддръжката на предлаганата гама продукти и услуги. Работим само с най-висококачествени конструктивни материали и оборудване на водещи в областта си фирми, отговарящи на нормативните изисквания и притежаващи сертификати за съответствие на действащите Европейски стандарти.

Water Technology BG разработва индивидуални проекти за всеки отделен клиент и се ангажира с цялостното им изпълнение!

Стремежът на компанията е непрекъснато развитие, изграждане на взаимно доверие и дългосрочни отношения със своите клиенти и партньори, подобрявайки производствените процесите и предлаганите продукти!

Стараейки се да подобрим ефективността си през 2020г.  разработихме и внедрихме в компанията система за управление на качеството по ISO 9001-2015 и успешно бяхме сертифицирани от една от водещите сертификационни компании в областта -TÜV Rheinland.

От 2022 г. Уотър Технолъджи БГ ЕООД е член на Камарата на строителите в България. Фирмата е вписана  в Централния професионален регистър на строителя за строежите от  Четвърта група, от Трета до Пета категория и Пета група, за определени видове СМР.

Сертификат ISO 9001-2015Политика по качество на Уотър Технолъджи БГ ЕООД